Bài đánh giá này khám phá ngành công nghiệp hoa lan của Trung Quốc, tìm hiểu mối liên hệ văn hóa sâu sắc với hoa lan từ thời cổ đại và làm nổi bật sự phát triển đáng kể cùng những tiến bộ hiện đại đưa Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về nghề trồng hoa lan, với lịch sử được làm giàu thêm bởi những nhân vật như Khổng Tử và Khuất Nguyên và sở thích đối với các loài địa lan thơm.

Là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về đa dạng hoa lan, Trung Quốc rất coi trọng việc bảo vệ sự đa dạng của hoa lan. Với sự xuất hiện của giải trình tự thông lượng cao, nhiều chỉ thị SNP đã được phát hiện ở hoa lan. Những chỉ thị phân tử này góp phần nghiên cứu nguồn gốc, sự tiến hóa và sự đa dạng di truyền của hoa lan.

Bộ gen của 26 loài lan đã được giải trình tự thông lượng cao và một số lượng lớn kết quả giải trình tự đã thúc đẩy việc khám phá các gen chính trong hoa lan. Đã có những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu về kiểu hoa, thời gian ra hoa, màu sắc của hoa và lá, hương thơm và khả năng kháng bệnh.

(a)−(e) Đột biến tự nhiên về màu sắc của lá và (f)−(o) Đột biến tự nhiên (giống) của các loại hoa ở hoa lan Trung Quốc, Bar = 1 cm. Nguồn: Nghiên cứu cây cảnh

Hơn nữa, bài đánh giá thảo luận về những thách thức và tiến bộ trong nghiên cứu khả năng kháng bệnh của hoa lan, công nghệ nhân giống và phương pháp nhân giống nhanh tận dụng nuôi cấy mô để tăng cường canh tác hoa lan. Bài đánh giá nhấn mạnh tiềm năng của nhân giống hỗ trợ bằng dấu hiệu phân tử, nhân giống chuyển gen và chỉnh sửa gen để cách mạng hóa việc nhân giống hoa lan.

Ngoài ra, bài viết này cũng trình bày những thách thức do dịch bệnh và sâu bệnh gây ra cho ngành công nghiệp hoa lan và trình bày phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng cây giống không có vi-rút là phương pháp chính để kiểm soát các bệnh do vi-rút. Nấm nội sinh là thành phần quan trọng của hệ vi sinh vật của hoa lan và có tác động tích cực đến quá trình sinh sản, tăng trưởng, phát triển và sức đề kháng của hoa lan.

Tóm lại, triển vọng của ngành công nghiệp hoa lan là rất lớn, với các loài hoa lan làm cảnh và hoa lan dược liệu chưa được khai thác sẽ mở ra những con đường mới cho sự phát triển thương mại. Khi Trung Quốc tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng và thị trường hoa lan toàn cầu, vai trò của nước này như một trung tâm chính cho nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiêu thụ hoa lan chắc chắn là then chốt cho sự tăng trưởng và đa dạng hóa trong tương lai của ngành công nghiệp hoa lan toàn cầu.

Nguồn: phys.org