0943 84 62 33 - 037 731 34 31

Video

- Hướng dẫn các kỹ thuật trồng hoa ly, loa kèn, quy trình thu hái, bảo quản hoa ly...

- Giới thiệu các công ty trồng hoa ly ở Hà Lan

- Cập nhật thông tin về các triển lãm hoa ly và các loại hoa khác trên thế giới

Adv-8
Adv-7
Adv-6
Adv-5
Adv-4
Adv-3
Adv-2
adv-1