0943 84 62 33 - 037 731 34 31
Gold City

Gold City

Giá : Liên Hệ
 • Tên tiếng Anh: Gold City
 • Là giống hoa ly thơm chịu nhiệt
 • Màu sắc hoa: Vàng
 • Thời gian sinh trưởng: 85-90 ngày
 • Cao cây: 85-95cm
 • Đường kính hoa: 18-19cm
 • Thế hoa: Hoa quay ngang
 • Thích hợp làm: Hoa cắt
 • Độ cứng thân: Cứng
 • Lưu ý: Có khả năng chịu nhiệt và không bị bệnh cháy lá nên có thể trồng ở miền Trung
 • Tác giả: Vletter - den Haan

Sản phẩm liên quan

Yelloween

Yelloween

Liên hệ
Valparaiso

Valparaiso

Liên hệ
Manissa

Manissa

Liên hệ
Belladonna

Belladonna

Liên hệ
Serano

Serano

Liên hệ
Catina

Catina

Liên hệ
Tarragona

Tarragona

Liên hệ
Tabledance

Tabledance

Liên hệ
Sensi

Sensi

Liên hệ
Red Desire

Red Desire

Liên hệ
Adv-8
Adv-7
Adv-6
Adv-5
Adv-4
Adv-3
Adv-2
adv-1